Samtalsledare i organisation

Upplägg

Utbildningen vänder sig till dig som vill vara en kreativ, närvarande och processorienterad ledare/medarbetare med det viktiga uppdraget att leda och stödja människor i deras arbete på såväl grupp- som individnivå.

Du arbetar i verksamhet där du möter medarbetare, samarbetspartners och kunder. Din roll kan vara chef, ledare, HR-specialist, konsult eller annat där du har behov av kvalificerad kunskap i samtalsmetodik.

Förhållningssätt

Att ha modet att följa, leda och lita på processen.

Att ha en fenomenologisk utgångspunkt (ickedömande och ickevärderande) i mötet med en annan eller grupp

Att medverka till genuina möten mellan människor och att själv vara grundad, medveten och insiktsfull om egna teman som kan aktiveras i mötet med andra.

Att våga vara i det som är och med acceptans möta verkligheten som den visar sig och skapa ramar för utveckling och rörels

Att våga och kunna använda kreativitet och olika tekniker i möten

Erfarenhetsutbyte

Du kommer att ingå i en grupp som träffas mellan utbildningsdagarna, där ni själva diskuterar och tränar. 

Längd
Två terminer. Utbildningen består av 12 dagar inkl. grupphandledning.

Metod och teori

Utbildningen är upplevelsebaserad och vi arbetar processorienterat i grupp.

Vi utgår ifrån metoder i gruppledarskap och samtalsteknik, systemteori, fältteori.

Plats

Centralt i Stockholm och online. Kan även ges som uppdragsutbildning på plats (ta kontakt för pris och diskussion).

Start

Januari 2025

Sista ansökningsdatum för start i januari:

1 oktober 2024

Pris:

25 000 kr exkl. moms per termin

unsplash